تازه لیکنې
کورپاڼه / ساینس او طب

ساینس او طب

روغتيا يي (طبي) لارښوني

روغتيا يي (طبي) لارښوني د عامو خلکولپاره په ډيرآسانه او ساد ه ډول ضروري روغتيايي لارښوني اودرسونه دژوند نښي : دژوند نښي د هغه علامو څخه عبارت دي چه موږ ورباندي د يو انسان د ژوند او مرګ فرق کولي سو چي عبارت دي له: نبض ،تنفس ،دويني فشا راودحرارت …

نور ... بشپړ متن